Medewerker Klantenservice

[Mijn naam]
[Straat]
[Postcode, plaats]

[Bedrijf]
[Straat]

[Postcode, plaats]

 

 Plaats, Datum

 

 Betreft: Sollicitatie Medewerker Klantenservice

 

Geachte heer/mevrouw,

Op de website van uw organisatie heb  ik de vacature “Medewerker Klantenservice” zien staan. Deze sprak mij direct aan, daar ik op zoek ben naar een functie als deze.

Door mijn ervaring zou ik de geschikte kandidaat zijn voor uw functie. Ik heb 5 jaar bij ABC gewerkt als Medewerker Klantenservice en daar de kneepjes van het vak volledig kunnen beheersen. Ook heb ik diverse cursussen gevolgd ten behoeve van klanttevredenheid en dienstverlening.

Wat mijn opleiding betreft, ik beschik over een afgeronde opleiding MBO. Tijdens mijn stageperiode voor deze opleiding heb ik zowel ervaring opgedaan bij een verzekeraar  als bij een zorginstelling. Bij beide was een representatieve en klantgerichte instelling erg belangrijk en dat zijn dan ook woorden die mij omschrijven. Voor gedetailleerdere informatie over mijn opleiding en werkervaring verwijs ik u naar bijgevoegd cv.

Ik zou graag bij uw organisatie aan de slag te gaan als medewerker klantenservice en mijn opgedane ervaring delen met mijn nieuwe collega’s.


Gaarne hoop ik binnenkort iets van u te vernemen.

 

Hoogachtend,

Uw Naam

 

Bijlagen: Curriculum Vitae